Chopin w kulturze polskiej | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Chopin
w kulturze polskiej


Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Muzykologii
13-14 września 2007

Fenomen muzyki i postaci Chopina wykracza poza granice zainteresowań jednej dyscypliny naukowej. Wobec trwałego oddziaływania postaci i muzyki tego kompozytora na różne kręgi społeczne, w sympozjum "Chopin w kulturze polskiej" wezmą udział przedstawiciele różnych nauk humanistycznych. Podejmą oni próby oglądu "fenomenu Chopina" z punktu widzenia swoich własnych dyscyplin, wykazując przy tym uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju zjawiska pograniczne, peryferyjne czy kontekstowe, które w klasycznym ujęciu ich dyscyplin nie tworzyły głównego nurtu refleksji. Sympozjum będzie więc, by tak rzec, "podwójnie interdyscyplinarne": najpierw dzięki udziałowi w nim przedstawicieli różnych dziedzin nauki, następnie poprzez gotowość podjęcia przez nich kulturoznawczego dyskursu.

Powodem zorganizowania tego sympozjum jest fakt, że badania nad recepcją fenomenu Chopina w szeroko rozumianej kulturze wydają się jeszcze na tyle nie ugruntowane, by pokusić się - po raz pierwszy na taką skalę w odniesieniu do tego kompozytora - o podjęcie nie tylko tematycznie, ale i systematycznie pomyślanej dyskusji. Skrótowo mówiąc, jego treścią będzie problematyka społecznego i artystycznego odbioru dzieła Chopina, z wyłączeniem wąsko rozumianej muzykologicznej problematyki recepcji (tj. oddziaływania dzieła Chopina w muzycznych kręgach komunikacji kulturowej). Ta ostatnia ma już bowiem nie tylko znaczne osiągnięcia, ale także ugruntowaną i cały czas kontynuowaną tradycję badawczą.

Sympozjum "Chopin w kulturze polskiej" odbędzie się w dniach 13-14 września 2007 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizuje je Zakład Muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego jako imprezę towarzyszącą 42 Międzynarodowemu Festiwalowi "Wartislavia Cantans" we Wrocławiu. Organizatorzy zapewniają autorom referatów honoraria oraz pokrywają koszty pobytu we Wrocławiu. Radę Naukową sympozjum tworzą profesorowie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Stefan Bednarek (kulturoznawca), Maciej Gołąb (muzykolog, przewodniczący), Waldemar Okoń (historyk sztuki), Bogdan Rok (historyk kultury) i Tadeusz Szczepański (filmoznawca).

Aktualizacja: 27.01.2016

Chopin w kulturze polskiej
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: