Syberia 2006 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia

Syberia 2006


Koło Naukowe Studentów Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z grupą studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało niezwykłą wyprawę naukową na przełomie września i października 2006. Grupa dziesięciu studentów wraz z profesor Bożeną Muszkalską i doktor Izoldą Topp wyjechała na Syberię, aby badać muzykę żyjących tam Polaków.

Badania terenowe najbardziej zagrożonej wygaśnięciem ustnej tradycji polskich mniejszości poza granicami Polski są prowadzone od wielu lat w ramach obozów etnomuzykologicznych, organizowanych przez Katedrę Muzykologii w Poznaniu. Badaniami objęto wybrane terytoria Białorusi, Rumunii (Bukowina), Litwy i Ukrainy. Mniejszość polska na Syberii nie była dotąd badana przez muzykologów. Wyprawa studentów muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza była pierwszą wyprawą etnomuzykologiczną w te obszary.

Polacy pojawili się na tych terenach w XIX wieku, głównie w wyniku zsyłek. Szybko opanowali handel i prywatne rzemiosło. Obecnie w Irkucku żyje kilkusetosobowa grupa polonijna nadal kultywująca tradycje przodków. W dwóch kościołach (katedralnym i pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP) odprawiane są polskie msze, działa organizacja Autonomia "Ogniwo", która prowadzi nauczanie języka polskiego i wspiera polski chór. Drugie większe skupisko Polaków znajduje się w położonej w odległości 150 km od Irkucka Wierszynie. Również tam istnieje polski kościół, działa organizacja polonijna "Wisła" i zespół wokalny "Jarząbek". Celem planowanych badań jest dokumentacja polskiego repertuaru muzycznego, ocena stanu zachowania obrzędowego kontekstu wykonań, analiza zachodzących przemian i określenie relacji między kulturami muzycznymi ludności żyjącej na Syberii oraz na obszarach Polski z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

Intencją osób podejmujących badania była ponadto promocja kultury muzycznej Polaków z Syberii w Polsce oraz zacieśnianie kontaktów między instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i placówkami badawczymi z obu obszarów. Okazane ze strony polskiej zainteresowanie tradycją muzyczną w polskich środowiskach Irkucka i Wierszyny miało utwierdzić je w poczuciu wysokiej wartości rodzimej kultury i pomóc w identyfikacji najcenniejszych elementów tej kultury. Celem ekspedycji było także uaktywnienie najmłodszego pokolenia żyjących na Syberii Polaków i stworzenie warunków do utrzymania ciągłości przekazu międzypokoleniowego. Merytoryczną pomoc w badaniach udzielili folkloryści z Uniwersytetu w Irkucku.

Wyniki badań będą przedstawione w artykułach publikowanych w prasie i w czasopismach naukowych oraz w pracach seminaryjnych studentów muzykologii UWr i UAM, a także na antenie ogólnopolskiej i regionalnej Polskiego Radia.

Patronat medialny:

 Portal dlastudenta.pl, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska.

Patronat honorowy:

 Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Dolnośląski.

Aktualizacja: 27.01.2016

Syberia 2006
 | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zobacz wydarzenia z roku: