Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaInstytut Muzykologii zaprasza na konferencję


Konferencja Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia (Wrocław, 11-13 IX 2017)

Wydarzenia w 2016 >>>

Studiuj muzykologię we Wrocławiu!


Strona dla zainteresowanych studiami muzykologicznymi w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydarzenia w 2016 >>>

Studia podyplomowe Dźwięk i Audiosfera


Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 26.10.2017!

Wydarzenia w 2016 >>>