Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

VariaStudiuj muzykologię we Wrocławiu!


Strona dla zainteresowanych studiami muzykologicznymi w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydarzenia w 2016 >>>

Organy Wrocławia


Instytut Muzykologii zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej (24 i 25 listopada).

Wydarzenia w 2016 >>>

The Urban Soundscape of 1945


Instytut Muzykologii zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej (17 i 18 listopada).

Wydarzenia w 2016 >>>

Serie wydawnicze Instytutu Muzykologii UWr


Informacje na temat serii wydawniczych Instytutu Muzykologii UWr

Wydarzenia w 2016 >>>